Etap 1

Przygotowanie gruntu pod fundament

Grunt, na którym będzie posadowiony budynek, należy wymienić w celu usunięcia warstwy nienośnej. Powstały wykop wypełnia się zagęszczonym piaskiem. Następnie wykonuje się przekopy pod kanalizację, instalacje wodne i elektryczne umieszczone w budynku.

Etap 2

Wyznaczony zewnętrzny obrys fundamentu, wyprowadzenie przyłączy

Pora na wyznaczenie zewnętrznego obrysu fundamentu. Po wyrównaniu pospółki i wyprowadzeniu przyłączy kanalizacyjnych ustawiamy styropianowe elementy brzegowe, tworzące cokół budynku i jego izolację pionową. Poziomujemy elementy brzegowe.

Etap 3

Przygotowanie do układania izolacji, sprawdzenie wszystkich wymiarów

Gotowy cokół, szalunek i izolacja brzegowa. Na wyrównanej powierzchni można przystąpić do układania izolacji. Jest to również dobry moment na sprawdzenie wszystkich wymiarów.

Etap 4

Układanie izolacji

Powierzchnię wewnątrz elementów brzegowych wypełniamy płytami styropianowymi, dzięki czemu powstaje izolacja pozioma budynku. Styropian układany jest w dwie warstwy na mijankę na całej powierzchni płyty. W zależności od projektu jest to od 20 do 30 cm styropianu.

Etap 5

Układanie siatki zbrojeniowej

Na dystansach zbrojeniowych układamy dolną siatkę zbrojeniową płyty fundamentowej. Górna siatka wraz z dozbrojeniem jest połączona z pozostałą konstrukcją. Wyprowadzone są też przyłącza kanalizacyjne. Zaletą płyty jako konstrukcji nośnej jest przenoszenie obciążenia z budynku na grunt poprzez zwiększoną powierzchnię, co jest dobrym rozwiązaniem w przypadku złych warunków gruntowych czy wysokim poziomie wody gruntowej.

Etap 6

Układanie rur grzewczych

W wyznaczonych miejscach układamy rury grzewcze, łącząc je w obieg zamknięty. Są one wcześniej przygotowane na wymiar według projektu i przyjeżdżają na plac budowy z resztą materiału gotowego do ułożenia. Oszczędza to czas wykonawcy i skraca okres budowy.

Etap 7

Instalowanie centrali grzewczej

Powstaje centrala grzewcza, która jest sercem systemu grzewczego w budynku z podłączonymi rurami. Montowana jest skrzynia zabezpieczająca agregat grzewczy, który jest instalowany w trakcie wykańczania budynku. Jednostka grzewcza (grzałka elektryczna lub wodne wymienniki ciepła) ogrzewa powietrze, które krąży w płycie fundamentowej.

Etap 8

Przygotowanie elementu wykusza w płycie fundamentowej

Etap 9

Betonowanie fundamentu

Betonowanie fundamentu wieńczy tygodniowy cykl prac przy płycie. Beton do zalania fundamentu dostarczany jest za pomocą pompy.

Etap 10

Zabezpieczenie fundamentu folią budowlaną

Zabetonowany fundament jest zabezpieczany folią budowlaną.

Etap 11

Wygładzanie powierzchni fundamentu

Etap 12

System grzewczy Legalett z jednostką grzewczą na stropie

System grzewczy Legalett z jednostką grzewczą na stropie. Zastosowanie systemu rur PP50 pozwala na nieograniczone zastosowanie samego systemu grzewczego w stropach budynków dwu- i wielokondygnacyjnych. Zasada działania Stropu Grzewczego Legalett jest taka sama jak systemu grzewczego w fundamencie.

Etap 13

Podłączenie agregatów

Podłączenie agregatów odbywa się po wykonaniu wszystkich prac mokrych.

Etap 14

Zamykanie agregatów

Zamykanie agregatów leży w gestii inwestora, odbywa się tydzień po podłączeniu agregatu.