Płyta
fundamentowa

Opaska przewwysadzinowa

Umieszczona jest pod kątem od krawędzi izolacji w głąb gruntu na całym jego obwodzie. Jej zadaniem jest stabilizacja elementów brzegowych oraz utrzymywanie dodatniej temperatury gruntu pod płytą fundamentową w zimie. Pozwala to zapewnić lepsze parametry cieplne.

Wyprowadzenie wszystkich przepustów poza płytę

Poza obręb budynku (1 m) wyprowadzone są przepusty na przyłącze wody, przyłącze elektryczne wraz z bednarką, doprowadzenie powietrza do kominka oraz przepusty na instalacje zewnętrzne.

Gotowy poziom „zero” budynku

Płyta fundamentowa Legalett jest gotową posadzką budynku, na której po wykonaniu ścian można od razu kłaść podłogi. Nie potrzeba dodatkowych wylewek, zaś płyta fundamentowa jest wygładzona i mechanicznie zatarta.

Pełne zbrojenie klasy AIIIN

Zastosowanie pełnego zbrojenia płyty fundamentowej na całej jej powierzchni dwiema warstwami siatek zbrojeniowych oraz dodatkowych wzmocnień pod ścianami zewnętrznymi pozwala na uzyskanie dużej nośnością oraz mocnej konstrukcji płyty fundamentowej. Pełne zbrojenie płyty fundamentowej Legalett pozwala uzyskać wyższe parametry, nośność oraz wytrzymałość niż zbrojenie rozproszone.

Brak mostków termicznych

Zastosowanie elementów brzegowych w kształcie litery L oraz izolacji poziomej pod całą powierzchnią budynku skutkuje pełną izolacją budynku od gruntu. Takie rozwiązanie pozwala na wyeliminowanie wszystkich mostków termicznych. Systemowe szalunki styropianowe Legalett ułatwiają i skracają czas pracy związany z budową płyty. Istnieje możliwość przygotowania elementów o dowolnych wymiarach i kształtach. Takie rozwiązanie gwarantuje zachowanie odpowiedniego współczynnika U.

Umożliwia posadowienie budynku w trudnych warunkach gruntowych

Zaletą płyty fundamentowej jako konstrukcji nośnej jest przenoszenie obciążenia z budynku na grunt poprzez zwiększoną powierzchnię. Ma to znaczenie w przypadku gruntów o małej nośności lub podatnych na osiadanie, takich jak: grunty nasypowe, grunty o wysokim poziomie wód gruntowych itp.

Skrócenie czasu budowy

Krótki cykl budowlany, czyli od 5 do 10 dni, przyspiesza znacznie budowę domu i obniża jej koszty. Gdy budynek znajduje się w stanie surowym zamkniętym, możemy w przypadku płyty grzewczej z powietrznych systemem podłogowym uruchomić system ogrzewania stosując agregaty budowlane. W ten sposób osuszamy budynek, co umożliwia wcześniejsze wykończenie wnętrz.

Prosty i szybki montaż

Konstrukcja płyty fundamentowej Legalett jest bardzo prosta i szybka w montażu. Wszystkie jej składniki są wcześniej przygotowane, odpowiednio przycięte i częściowo zmontowane. Składanie ich polega na rozłożeniu elementów według projektu. Poniżej porównanie przedstawiające czas budowy fundamentów przy wykorzystaniu tradycyjnej technologii oraz płyty fundamentowej Legalett.

System
grzewczy

Spełnienie warunków technicznych dotyczących wymagań energetycznych

Płyty fundamentowe Legalett, dzięki zastosowaniu materiałów budulcowych i izolacyjnych najwyższej jakości, spełniają warunki techniczne, które dotyczą wymagań energetycznych.

Proekologiczne rozwiązania

Dzięki zastosowaniu systemu grzewczego powietrznego z elektrycznymi agregatami lub elektrycznych kabli grzewczych umieszczonych w płycie fundamentowej możemy ogrzewać budynek prądem. To rozwiązanie sprawia, że minimalizujemy koszty ogrzewania domu i nie zanieczyszczamy powietrza.

Bezpieczeństwo – wodny system grzewczy

Wodny system grzewczy w płycie fundamentowej Legalett jest projektowany z zachowaniem najwyższych norm bezpieczeństwa. Każde pomieszczenie o powierzchni użytkowej >7 m2 ma oddzielną pętle z jednego kawałka rurki grzewczej. W płycie fundamentowej nie ma żadnych złączeń ani trójników, a każda pętla orurowania wodnego zaczyna się i kończy w miejscu rozdzielacza. Takie zastosowanie pozwala uniknąć awarii. Zastosowane orurowanie wodne składa się z trzech warstw: PE_RT/Al./PE-RT. Podczas zalewania płyty betonem przeprowadzana jest próba ciśnieniowa o mocy 6 atmosfer.

Prostota

Obsługa eksploatacyjna systemów jest bardzo prosta, ogranicza się jedynie do obsługi termostatu ściennego umieszczonego w ogrzewanym pomieszczeniu. Każde pomieszczenie jest ogrzewane indywidualnie dzięki termostatom.

Eliminuje prądy konwekcyjne i zanieczyszczenia powietrza czynnikami alergicznymi

Technologia powietrznego systemu grzewczego Legalett pozwala wyeliminować zjawisko prądów konwekcyjnych, a także zanieczyszczenia powietrza czynnikami alergicznymi. Dzieje się tak, ponieważ nie unosi się kurz, nie wysusza się powietrze, ani nie jonizuje się niekorzystnie.

Odporny na przemarzanie

System Legalett umożliwia wykorzystanie akumulacji ciepła w płycie fundamentowej do ogrzewania wnętrza budynku oraz jednoczesnego wywołania odpowiedniego pola temperatur w gruncie pod budynkiem. Zapewnia to podczas eksploatacji budynku ochronę fundamentów przed wysadzinami mrozowymi na gruntach wysadzinowych.

Bezpieczeństwo ? powietrzny system grzewczy

Zastosowanie powietrza jako nośnika energii cieplnej w powietrznym systemie grzewczym Legalett do minimum ogranicza niebezpieczeństwo awaryjnych przecieków wody w przypadku awaryjnego spadku temperatury poniżej zera czy zamarznięcia instalacji wodnej.

Dwa w jednym

System Legalett to połączenie konstrukcji płyty fundamentowej z podłogowym systemem grzewczym przewidzianym dla parteru budynku. Dzięki temu inwestor w tym samym czasie buduje fundament i system grzewczy dla całego domu.

Uniwersalność

Powietrze lub wodę w podłogowym systemie grzewczym można podgrzewać przy pomocy różnych źródeł ciepła np.: przez piece gazowe, olejowe, pompy ciepła, kominek, elektrociepłownię czy też elektrykę.

Brak wilgoci, grzybów i pleśni w fundamencie

Płytowy fundament grzewczy Legalett eliminuje warunki przyczyniające się do wystąpienia wilgoci oraz rozwoju grzybów i pleśni w fundamencie.

Niskie koszty utrzymania

Zamknięty system przewodów w pętli nie wymaga czyszczenia lub konserwacji. Brak ryzyka wycieku wody w przewodach wentylacyjnych. Nie ma limitu czasu użytkowania rur użytych w systemie Legalett.

Ekonomiczność

Dzięki zastosowaniu systemu Legalett koszty eksploatacji budynku stają się niższe. Izolacja cieplna i prawidłowy rozkład temperatury pozwala na obniżenie temperatury pomieszczeń o 2-3 C bez utraty komfortu cieplnego. System akumulacji ciepła w płycie fundamentowej pozwala na uzyskanie nawet do 30% mniejszych kosztów ogrzewania rocznie.