GENERALNY DYSTRYBUTOR SYSTEMÓW LEGALETT W pOLSCE – parati sP. Z O.O.

dANE FIRMY

PARATi Sp. z o.o.

ul. Zeusa 81/25, 80-299 Gdańsk

NIP 584-27-27-610, REGON 221667003

adres korespondencyjny: ul. Ateny 14, 80-299 Gdańsk
tel. 58 341 48 54
mail: biuro@parati.com.pl

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gdańsku

VII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000420578

Konto bankowe: Santander Bank Polska S.A. 59 1090 1098 0000 0001 1933 7904 

Dział handlowy

Adam Kurowski
tel. 538 307 918
e-mail: legalett@parati.com.pl