Legalett jest jedyną stosowaną w Polsce płytą fundamentową, posadowioną bezpośrednio na gruncie, posiadającą rozwiązania konstrukcyjne zweryfikowane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie poprzez przyznanie pełnej Aprobaty Technicznej ITB AT-15-2151/96.

W technologii Legalett istotne jest całkowite wyeliminowanie mostków cieplnych. W płytach tych stosuje się grubą warstwę ocieplenia z twardego styropianu (od 20 do 40 cm), przeznaczonego do miejsc mocno obciążonych i narażonych na działanie wilgoci. Dzięki odpowiedniemu ułożeniu płyt styropianowych całkowicie izoluje się płyty fundamentowe od gruntu. Styropianowy szalunek Legalett zapewnia również izolację pionową.

  • Płyta żelbetowa: najczęściej 20 cm posadowiona na podbudowie z pospółki gr. min. 40 cm wspomaganej otokiem drenarskim. Rozwiązanie to gwarantuje doskonałe odprowadzenie wody spod płyty i minimalizuje podciąganie kapilarne wody. W technologii Legalett nie stosuje się folii pod płytą, ponieważ uniemożliwiałoby to odprowadzenie wilgoci z płyty do gruntu i powodowałoby jej zatrzymanie tuż pod powierzchnią płyty.
  • Beton: rodzaj i klasa betonu dobierane są każdorazowo przez konstruktora płyty, a jego jakość gwarantowana jest w dostarczanych od producentów deklaracjach i atestach.
  • Zbrojenie: siatki zgrzewane z prętów stalowych. Do wykonania zbrojenia płyty używamy certyfikowanej stali dostarczanej przez czołowych producentów certyfikowanych w UE.
  • Izolacja termiczna: twarde płyty styropianowe: EPS100, 200, XPS, Hydro, ułożone bezpośrednio na podłożu dostarczane przez renomowanych producentów certyfikowanych w UE.

Styropian stosowany przy płytach fundamentowych Legalett

Klasa styropianu stosowana przy projektowaniu płyt fundamentowych Legalett jest ściśle uzależniona od obliczeń. Otrzymane z obliczeń naciski na grunt i sprężystość podłoża określają jaką klasę, a właściwie jaką wytrzymałość styropianu musimy zastosować. Izolacja dobierana jest do technologii danego budynku, co ogranicza straty ciepła oraz zabezpiecza konstrukcję domu, zarówno termicznie, jak i przed wilgocią pochodzenia gruntowego.

WAŻNE: każda płyta fundamentowa Legalett projektowana jest indywidualnie z dostosowaniem do wymagań gruntowych i konstrukcyjnych budynku. Podstawą projektu jest dokumentacja budowlana wraz z badaniami gruntowymi. W projekcie płyty Legalett uwzględniamy wszystkie założenia techniczne dotyczące kanalizacji, przepustów wodnych, elektrycznych, instalacji kominkowej itp.

Co więcej – jedną z zalet płyty fundamentowej jest jej duża nośność. Płyta przenosi obciążenia z budynku na grunt poprzez zwiększoną powierzchnię,  umożliwiając budowę domu w przypadku gruntów o małej nośności lub podatnych na osiadanie. Płyta fundamentowa posadowiona jest płytko, bez wykonywania wykopów. Właśnie dlatego można ją stosować na terenach charakteryzujących się wysokim poziomem wody gruntowej.

Przeciętnie budowa płyty fundamentowej trwa krótko – od 5 do 7 dni roboczych. Dzięki temu inwestor może obniżyć koszty budowy. Tak więc płyta fundamentowa Legalett to dobry sposób na osiągnięcie wysokiego standardu energooszczędnego budynku przy cenie dostępnej dla każdego.

Galeria